თქვენ ათვალიერებთ საიტის მოძველებულ ვერსიას. ჩვენ გადავინაცვლეთ მისამართზე: https://wisg.org/
თქვენ ათვალიერებთ საიტის მოძველებულ ვერსიას. ჩვენ გადავინაცვლეთ მისამართზე: https://wisg.org/
პუბლიკაციები
საქართველოს მეექვსე ანგარიში ევროპის სოციალური ქარტიის (შესწორებული ვერსიის) იმპლემენტაციის შესახებ (2014)

საქართველოს მეექვე ანგარიში წარდგენილია "ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის" (WISG), "ტრანსგენდერი ევროპისა" და "ილგა-ევროპის" მიერ ევროპის სოციალური ქარტიის შესწორებული ვერსიის იმპლემენტაციის შესახებ, 11-ე მუხლთან - ჯანმრთელობის დაცვის უფლება - მიმართებაში.

ანგარიშში წარმოდგენილია ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის სქესის კვლავმინიჭების პროცედურების ხელმისაწვდომობისა და გენდერის სამართლებრივი აღიარებისთვის აუცილებელი სამედიცინო ჩარევების ანალიზი. ამასთანავე, ანგარიშში შედარებული და გაანალიზებულია საქართველოში დამკვიდრებული პრაქტიკები და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები ჯანმრთელობის დაცვის უფლებასთან მიმართებით.

ევროპის სოციალური ქარტიის იმპლემენტაციის შესახებ საქართველოს მესამე ანგარიშის მოძიება და ჩამოტვირთვა შესაძლებელია აქ.