თქვენ ათვალიერებთ საიტის მოძველებულ ვერსიას. ჩვენ გადავინაცვლეთ მისამართზე: https://wisg.org/
თქვენ ათვალიერებთ საიტის მოძველებულ ვერსიას. ჩვენ გადავინაცვლეთ მისამართზე: https://wisg.org/
პუბლიკაციები
გზამკვლევი სამართლებრივ საკითხებზე

“ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი” (WISG) გთავაზობთ სამართლებრივ გზამკვლევს ლგბტ ადამიანებისათვის, სადაც საქართველოს საკანონმდებლო სისტემის გათვალისწინებით განხილულია, თუ რა მექანიზმებით უნდა დაიცვან ადამიანებმა თავი პირდაპირი და ირიბი დისკრიმინაციისაგან, როგორ მოიქცნენ პოლიციასთან ურთიერთობის დროს და რა სახის სამართალდარღვევების წინაშე შეიძლება, აღმოჩნდნენ ჰომოფობიურ და ტრანსფობიურ გარემო-პირობებში.
გზამკვლევი შედგენილია ამერიკული ორგანიზაცია NED-ის (“ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის”) მხარდაჭერით.

იხ. ბმული: “გზამკვლევი სამართლებრივ საკითხებზე”