თქვენ ათვალიერებთ საიტის მოძველებულ ვერსიას. ჩვენ გადავინაცვლეთ მისამართზე: https://wisg.org/
თქვენ ათვალიერებთ საიტის მოძველებულ ვერსიას. ჩვენ გადავინაცვლეთ მისამართზე: https://wisg.org/
პუბლიკაციები
სექსუალური და თვითდესტრუქციული ქცევების კვლევა ლბტ ჯგუფში

“ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა” დაასრულა კვლევა, რომელიც მიზნად ისახავდა გამოგვეკვლია სექსუალური ქცევის თავისებურებები ლბტ ჯგუფში, ჯანმრთელობის სერვისებზე მოთხოვნა და ხელმისაწვდომობა ლბტ ჯგუფის წევრებისათვის, ქამინ–აუთის გამოცდილება და ფაქტორები, რომელიც მოქმედებს ქამინ–აუთის პროცესზე; თვითდესტრუქციული ქცევები და მისი შესაძლო კორელაციები ლბტ ჯგუფის წამომადგენელთა თვითშეფასებასთან.

კვლევის შედეგები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე.