თქვენ ათვალიერებთ საიტის მოძველებულ ვერსიას. ჩვენ გადავინაცვლეთ მისამართზე: https://wisg.org/
თქვენ ათვალიერებთ საიტის მოძველებულ ვერსიას. ჩვენ გადავინაცვლეთ მისამართზე: https://wisg.org/
პუბლიკაციები
ზრუნვის სტანდარტები - ტრანსსექსუალი, ტრანსგენდერი და გენდერულად არაკონფორმული პირების ჯანმრთელობისთვის

პუბლიკაცია წარმოადგენს ორგანიზაცია WPATH-ის მიერ შემუშავებული „ზრუნვის სტანდარტების“ ქართულ თარგმანს, რომელიც შესრულებულია „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის“ მიერ, ორგანიზაცია ILGA-EUROPE, ASTRAEA და COC Netherlands-ის ფინანსური მხარდაჭერით.

მოცემული თარგმანის მიზანია საქართველოში დაინერგოს ტრანს სპეციფიკური ჯანდაცვის სტანდარტები, რომელიც ერთიანი იქნება სამედიცინო სერვისების ყველა მიმწოდებლისთვის და აღიარებული იქნება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ.

თარგმანი: მაია მგალობლიშვილი - რაიანი
რედაქტორები: მაია ჭავჭანიძე და ანდრო კანდელაკი

პუბლიკაციის სრულად სანახავათ, გადადით შემდეგ ბმულზე: ზრუნვის სტანდარტები - ტრანსსექსუალი, ტრანსგენდერი და გენდერულად არაკონფორმული პირების ჯანმრთელობისთვის