თქვენ ათვალიერებთ საიტის მოძველებულ ვერსიას. ჩვენ გადავინაცვლეთ მისამართზე: https://wisg.org/
თქვენ ათვალიერებთ საიტის მოძველებულ ვერსიას. ჩვენ გადავინაცვლეთ მისამართზე: https://wisg.org/
პუბლიკაციები

დისკრიმინაცია და ძალადობა ლგბტქი ადამიანთა მიმართ | სამართალწარმოების ანგარიში
9 დეკ. 2019
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს WISG-ის მიერ 2018 წელს წარმოებული საქმეების ანგარიშს. ანგარიშში წარმოებული საქმეებისა და დოკუმენტირებული შემთხვევების მაგალითზე გაანალიზებულია სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობისა და გამოხატვის ნიშნით ძალადობისა და დისკრიმინაციის ფაქტებია ასევე მსხვერპლთა მიმართვიანობასთან დაკავშირებული პრობლემებური საკითხები. საანგარიშო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური იყო ე. წ. „იძულებითი ქამინგ აუთის” შემთხვევები და ტრანსი ადამიანების პერსონალურ მონაცემთა უნებართვო გავრცელება.

დისკრიმინაციისაგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში - 2018 წლის ანგარიში
3 დეკ. 2019
აღნიშნული ანგარიში აანალიზებს 2018 წელს საქართველოში ცალკეულ ჯგუფთა თანასწორობის უფლების რეალიზებას და ასახავს დისკრიმინაციასთან ბრძოლის კუთხით არსებულ მდგომარეობას, ძირითად გამოწვევებს, სახელმწიფოს პოლიტიკას, კანონმდებლობასა და პრაქტიკას. დოკუმენტი "კოალიცია თანასწორობისთვის" მიერ მომზადებული რიგით მესამე ანგარიშია, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყანაში ეფექტური ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობასა და თანასწორობის უზრუნველყოფას.
ანგარიში გაეროს დამოუკიდებელ ექსპერტს სოგი-ს ნიშნით დისკრიმინაციისა და ძალადობისგან დაცვის შესახებ
10 სექ. 2018
მიუხედავად არსებული ანტი-დისკრიმინაციული კანონმდებლობისა, რომელიც სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის ნიშნით დანაშაულის მოტივებს მოიცავს, და დაცვის რამდენიმე სხვა მექანიზმისა, სადაც სპეციფიკურად მოხსენებულია სექსუალური ორიენტაცია და გენდერულ იდენტობა, დისკრიმინაცია და ლგბტი ადამიანთა მიმართ ძალადობა კვლავ მაღალია, არსებული კანონმდებლობის იმპლემენტაცია კი - სუსტი. საზოგადოებრივ განწყობათა ანალიზი გვაჩვენებს, რომ ნეგატიური დამოკიდებულებები კვლავაც ძლიერია და ხაზს უსვამს არსებულ უფსკრულს კანონდებლობასა და რეალობას შორის.


კოალიციამ თანასწორობისათვის გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში (UPR) შუალედური ანგარიში წარადგინა
5 ივნ. 2018
"კოალიციამ თანასწორობისათვის" გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში (UPR), საქართველოს თაობაზე შუალედური ანგარიში წარადგინა. ანგარიში აფასებს საქართველოს მეორე ციკლით გადასინჯვის შემდეგ (2015 წლის მოსმენა) გამოცემული რეკომენდაციების შესრულებას. ანგარიში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრი სახელმწიფოების მიერ საქართველოსთვის მიცემული რეკომენდაციების შესრულების პროგრესს, სამართლებრივ ჩარჩოსა და ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობას აჯამებს.

დისკრიმინაციისაგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფებისათვის საქართველოში - 2017 წლის ანგარიში
1 ივნ. 2018
აღნიშნული ანგარიში აანალიზებს 2017 წელს საქართველოში ცალკეულ ჯგუფთა თანასწორობის უფლების რეალიზებას და ასახავს დისკრიმინაციასთან ბრძოლის კუთხით არსებულ მდგომარეობას, ძირითად გამოწვევებს, სახელმწიფოს პოლიტიკას, კანონმდებლობასა და პრაქტიკას. დოკუმენტი "კოალიცია თანასწორობისთვის" მიერ მომზადებული რიგით მეორე ანგარიშია, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყანაში ეფექტური ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობასა და თანასწორობის უზრუნველყოფას.