თქვენ ათვალიერებთ საიტის მოძველებულ ვერსიას. ჩვენ გადავინაცვლეთ მისამართზე: https://wisg.org/
თქვენ ათვალიერებთ საიტის მოძველებულ ვერსიას. ჩვენ გადავინაცვლეთ მისამართზე: https://wisg.org/
ახალი ამბები, 2017

მედიაცია ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერ ჯგუფსა და ჟურნალისტს შორის
29 ივნ. 2017
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიასთან მიმართვის შედეგად, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერ ჯგუფსა (WISG) და “იმედის” ჟურნალისტს შორის მედიაცია შედგა, რაც, აღსანიშნავია, რომ ქარტიის ისტორიაში მედიაციის მეოთხე შემთხვევაა. ეთიკის საბჭომ ჯერ კიდე ორი წლის წინ, WISG-ის ერთ-ერთი საქმის განხილვის შედეგად, ჟურნალისტებითვის გამოსცა ტრანსგენდერ ადამიანებთან დაკავშირებული თემის გაშუქებისას სახელმძღვანელო რეკომენდაციები, რომლის თანახმად, სიტყვა „ტრანსგენდერი“ არის ზედსართავი სახელი და არ შეიძლება, გამოიყენებოდეს, როგორც არსებით სახელი ან გადაკეთდეს ზმნიზედად.