შეგვატყობინე დანაშაულის შესახებ!
ცხელი ხაზი: 595 19 03 03
პუბლიკაციები
ჯოკიაკარტის პრინციპები სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის საკითხებში საერთაშორისო სამართლის გამოყენების შესახებ

ჯოკიაკარტის პრინციპები სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის საკითხებში საერთაშორისო სამართლის გამოყენების შესახებ მოიცავს ადამიანის უფლებათა სტანდარტების ფართო სპექტრს და წარმოადგენს გზამკვლევს გაეროსა და მისი წევრი ქვეყნების მთავრობებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში. პრინციპები ხაზს უსვამს იმ სავალდებულო სამართლებრივ სტანდარტებს, რომლებიც ყველა სახელმწიფომ უნდა დაიცვას ლგბტ ადამიანთა თანასწორუფლებიანობის უზრუნველსაყოფად მთელ მსოფლიოში.

ყოველ პრონციპს თან ახლავს დაწვრილებითი რეკომენდაციები სახელმწიფოებისთვის ლგბტ ადამიანთა დისკრიმინაციის დაძლევის გზებთან დაკავშირებით. დოკუმენტი ასევე მოიცავს რეკომენდაციებს გაეროს უფლებადაცვითი სისტემების, თანასწორობის უზრუნველყოფის ეროვნული ინსტიტუტების, მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის.

2006 წლის 6-9 ნოემბერს, ინდონეზიის ქალაქ ჯოკიაკარტაში გამართული ექსპერტების შეხვედრის მიხედვით შემუშავებული პრინციპების სრულად სანხავად, დააჭირეთ აქ. პუბლიკაცია გამოიცა 2012 წელს.