შეგვატყობინე დანაშაულის შესახებ!
ცხელი ხაზი: 595 19 03 03
პუბლიკაციები
გზამკვლევი სამართლებრივ საკითხებზე

“ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი” (WISG) გთავაზობთ სამართლებრივ გზამკვლევს ლგბტ ადამიანებისათვის, სადაც საქართველოს საკანონმდებლო სისტემის გათვალისწინებით განხილულია, თუ რა მექანიზმებით უნდა დაიცვან ადამიანებმა თავი პირდაპირი და ირიბი დისკრიმინაციისაგან, როგორ მოიქცნენ პოლიციასთან ურთიერთობის დროს და რა სახის სამართალდარღვევების წინაშე შეიძლება, აღმოჩნდნენ ჰომოფობიურ და ტრანსფობიურ გარემო-პირობებში.
გზამკვლევი შედგენილია ამერიკული ორგანიზაცია NED-ის (“ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის”) მხარდაჭერით.

იხ. ბმული: “გზამკვლევი სამართლებრივ საკითხებზე”