შეგვატყობინე დანაშაულის შესახებ!
ცხელი ხაზი: 595 19 03 03
ახალი ამბები, 2016

გენდერის სამართლებრივი აღიარება - ტრანსგენდერი ადამიანების გამოწვევა
24 მაი. 2016
დღეს, 2016 წლის 24 მაისს თბილისის სააპელაციო სასამართლომ განიხილა ,,ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი’’ – WISG-ის სააპელაციო სარჩელი ტრანსგენდერი კაცის გენდერის სამართლებრივი აღიარების საქმეზე. აპელანტი ტრანგენდერი კაცია და უკვე რამდენიმე წელია ერთ ოჯახად ცხოვრობს ქალთან, რომელმაც ხელოვნური განაყოფიერების გზით გააჩინა შვილი, მაგრამ წყვილი ვერ ქორწინდება და ვერც მამობის დადგენა ხერხდება, რადგან პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებში, სქესის აღმნიშვნელ გრაფაში ,,მდედრობითი’’ სქესია აღნიშნული.